Viete ako funguje náš finančný systém?

Dnešná spoločnosť sa skladá z celého radu inštitúcií: od politických, rodinných až po súdne. Avšak ani jeden inštitút nie je tak neprehľadný a nepochopený ako monetárny systém. Tradičný inštitút peňazí je najmenej skúmaný fenomén spoločnosti.
Akým spôsobom teda vznikajú peniaze, kto a ako riadi peňažný systém, aký dopad majú financie na spoločnosť? Takéto otázky si väčšina populácie vôbec nekladie.
Je preto nesmierne dôležité pochopiť celý princíp aby sme vedeli prečo sú naše životy také aké sú.

finance

Tu je zjednodušený príklad vzniku peňazí:
Vláda štátu sa rozhodne, že potrebuje peniaze.
Pošle svoju požiadavku centrálnej banke: napríklad pôjde o sumu 1 miliardu eur.
Centrálna banka vláde vyhovie s tým, že si vyžiada v rovnakej hodnote vládne dlhopisy.

Vláda vytlačí na papier nejaké oficiálne vyzerajúce prvky aj s určitými hodnotami a nazve ich dlhopismi. Následne ich pošle centrálnej banke.
Centrálna banka potom sama vyprodukuje podobné hárky papiera a nazve ich bankovkami. Po výmene vláda bankovky uloží na bankový účet.
V tejto chvíli sa bankovky stanú legálnym platidlom a množstvo peňazí sa v obehu zvýši o 1 miliardu.
 
Tento príklad je samozrejme iba zovšeobecnenie, v praxi takáto transakcia prebieha digitálne bez použitia akéhokoľvek papiera.
 
Po uložení na bankový účet sa suma stáva depozitom banky rovnako ako iné vklady a podľa pravidla čiaskových rezerv je banka nútená ponechať si 10% z celkovej sumy.
V konečnom dôsledku banka zo sumy 1 miliardy disponuje čiastkou 900 miliónov a táto suma je základom pre nové pôžičky.
Pri vytváraní nových pôžičiek banky vytvárajú zmenky čiže zmluvy o pôžičke výmenou za úvery teda peniaze a na oplátku pripíšu príslušnú dlžnú sumu na účet dlžníka (v podstate sa peniaze dajú vytvoriť len tak z ničoho len kvôli tomu, že je po takejto pôžičke dopyt).

hotovost
 
Množstvo peňazí priamo úmerne zvyšuje dlh a čím viac peňazí existuje, tým viac dlh narastá. Jediný spôsob akým môžu peniaze vzniknú, je totiž z pôžičiek.
 
Pomocou systému čiastkových rezerv je možné vytvoriť na základe každého vkladu 9 x väčšie množstvo nových peňazí. To znehodnocuje už existujúce peniaze v obehu a má to za následok zvyšovanie cien. Vďaka tomu sú ľudia nútení súperiť o prácu aby získali dostatok peňazí na pokrytie životných nákladov.

About the author